Start

Wegens het coronavirus worden de voorgeschreven maatregelen in acht genomen..
– Het afgeven/ophalen van werk kan alleen op afspraak plaatsvinden.
– U kunt via email [E.P.Meijer@kpnmail.nl] of telefonisch [0515-542573] contact met mij opnemen. Bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken.