Privacy

Nederlands
E.P. Meijer – Vioolbouwatelier
   is een eenmansbedrijf en levert persoonlijk werk aan klanten.
Gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij de overheid daartoe dwingt.
Ik houd een papieren administratie bij dat archief vormt en geheugen is.
Reacties via het contactformulier worden als email behandeld.

Frysk
E.P. Meijer – Vioolbouwatelier  is in ienmanbedriuw en leveret persoanlik wurk oan klanten.
Gegevens wurden net diele mei tredden of it moat wêze dat de oerheid dêrta twinget.
Ik hâld in papieren administraasje by dat argyf foarmet en ûnthâld is.
Reaksjes fia it kontaktformulier wurden as email behannele.

Deutsch
E.P. Meijer – Vioolbouwatelier ist ein Einmannbetrieb und liefert persönliche Arbeit an Kunden. Daten werden nicht geteilt mit Dritten, ausgenommen auf Behördenzwang.
Ich führe meine Verwaltung auf Papier daß Archiv bildet und Speicherung ist.
Reaktionen über dem Kontaktformular werden als email behandelt.

English
E.P. Meijer – Vioolbouwatelier is a one-man business and delivers personal service to customers. Data are not shared with third parties unless forced by the authorities.
I keep a paper administration that forms records and memory.
Reactions by the contactform are processed as email.